Przygotowując strategię biznesową, strategię marketingową lub strategię marki szczegółowo analizujemy firmę i jej otoczenie.

 • analiza branży – jej potencjału i możliwych zagrożeń
 • analiza konkurencji – obecnej i potencjalnej przyszłej
 • analiza klientów: określenie grupy / grup docelowych klientów, stworzenie modelu behawioralnego zachowań klientów, analiza ich problemów, barier, potrzeb; próba odkrycia insightów,
 • analiza zasobów i możliwości firmy dających przewagę konkurencyjną możliwą do utrzymania w dłuższym czasie, która odpowiadałaby na potrzeby docelowych klientów
 • stworzenie pozycjonowania rynkowego bazującego na analizie zasobów i możliwości
 • stworzenie Unique Value Proposition, czyli unikalnej wartości dla klientów, wynikającej ze stworzonego pozycjonowania rynkowego, będącą filarem wszystkich działań marketingowych i całej komunikacji
 • przedstawienie skutecznych narzędzi marketingowych, których wykorzystanie z dużym prawdopodobieństwem przełoży się na osiągnięcie celów strategii, w tym przedstawienie wskazówek dotyczących architektury informacji na stronie internetowej, komunikatów na niej zawartych itp.; każde ze wskazanych w strategii narzędzi prezentowane jest wraz ze wskazówkami, w jaki sposób powinno być zastosowane, jakie komunikaty powinny być ujęte itp.
Zamiast zatrudniać specjalistę ds. marketingu lub budować kilkuosobowy zespół, poprowadzimy skuteczne działania marketingowe i stworzymy dla Ciebie Twój zewnętrzny dział marketingu.

Outsourcing marketingu umożliwi Tobie posiadanie swojego działu marketingu, jednak nie w strukturze własnej organizacji. Usługa ta umożliwia elastyczne zaangażowanie doświadczonych ekspertów i specjalistów ds. marketingu, którzy zaplanują, skoordynują i zrealizują zintegrowane działania marketingowe, wizerunkowe i promocyjne w Twojej firmie.

Outsourcing marketingu – korzyści:

 • Niższe koszty
  Niższe koszty w porównaniu do stworzenia odrębnej jednostki i zatrudnienia pracowników.
 • Wiedza ekspercka
  Współpraca z wykwalifikowanymi i doświadczonymi specjalistami z dziedziny marketingu.
 • Polepszenie jakości
  Zwiększenie efektywności działalności, a tym samym jakości oferty.
 • Innowacyjny marketing
  Wykorzystywanie w strategii marketingowej najnowszych narzędzi i technik marketingowych.
 • Koncentracja na działalności
  Skupienie pracy wszystkich struktur organizacyjnych na podstawowej działalności firmy.
 • Usprawnienie procesów
  Możliwość wykorzystania całego czasu na realizowanie procesów biznesowych.
 • Świeże spojrzenie
  Udoskonalenie strategii: zastosowanie dotychczas niewykorzystywanych form marketingu.
Planowanie kampanii reklamowych to wybór optymalnych ofert reklamowych. W przypadku braku wiedzy o zależnościach między mediami, umiejętności mierzenia efektywności ich działania często dajemy się przekonać argumentom cenowym sprzedawcy powierzchni reklamowych i decydujemy się na emisję pojedynczego ogłoszenia. Następnie zastanawiamy się nad wpływem reklamy na działanie firmy i nie widzimy bezpośredniej zależności. Doradzimy Ci jak efektywnie planować i wdrażać kampanie reklamowe, przekładające się na wyniki sprzedażowe.
Marketing opierający się na zintegrowanych ze sobą narzędziach i środkach przekazu daje lepsze rezultaty niż pojedyncze, oderwane od siebie działania. Umiejętna koordynacja odmiennych narzędzi marketingowych pozwala na uzyskanie efektu synergii i poprawienie wyników prowadzonych kampanii. 360 Degree Marketing (Marketing 360 stopni) polega właśnie na takiej integracji i koordynacji działań marketingowych w celu skuteczniejszego dotarcia do konsumentów.

Dynamiczny rozwój nowych mediów umożliwia tworzenie kompleksowych planów marketingowych, zakładających wykorzystanie szeregu odmiennych narzędzi komunikacji z potencjalnymi i aktualnymi klientami.

360 Degree Marketing to strategia otaczania konsumentów przekazem marketingowym z wielu różnych stron. Umiejętny dobór kanałów komunikacji pozwala na efektywniejszą komunikację z odbiorcami.

strategie-marketingowe-wolsztyn